Místní knihovna Nová Ves
Naposledy aktualizováno: 8.9.2015

♣ 

Místní knihovna Nová Ves je umístěna v budově základní školy v prostorách přebudované šatny.  Obec se snaží, aby úroveň knihovny odpovídala době. Proto v roce 2008 připravila projekt a v rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 3 získala pro knihovnu dotaci ve výši 40 000 Kč na zavedení automatizovaného knihovního systému Clavius. Vkládání knihovního fondu do něj již bylo zahájeno. Automatizace nejen že usnadní rutinní administrativní práce, ale umožní také další rozšíření služeb uživatelům.