Místní knihovna Nová Ves
Naposledy aktualizováno: 8.9.2015

Místní knihovna Nová Ves je umíst?na v budov? základní školy v prostorách p?ebudované šatny.  Obec se snaží, aby úrove? knihovny odpovídala dob?. Proto v roce 2008 p?ipravila projekt a v rámci programu Ministerstva kultury ?R VISK 3 získala pro knihovnu dotaci ve výši 40 000 K? na zavedení automatizovaného knihovního systému Clavius. Vkládání knihovního fondu do n?j již bylo zahájeno. Automatizace nejen že usnadní rutinní administrativní práce, ale umožní také další rozší?ení služeb uživatelům.

?